POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych przekazanych lub pozyskanych w związku z korzystaniem przez Państwa ze Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.klinkier-sklep.pl
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  Andrzej Ociepka Centrum Klinkieru i Ceramiki ANDBUD
  Ul. Do Wisły 6 (przecznica ul. Ciepłowniczej), Kraków
  Tel. +48 12 65 62 414
  e-mail: info@andbud.pl
  NIP 679-008-17-27, Regon 350553044
 • Pojęcia użyte w Polityce prywatności oraz pozostałych politykach i regulaminach, o ile inaczej nie postanowiono, oznaczają:
 • ADMINISTRATOR DANYCH – Andrzej Ociepka Centrum Klinkieru i Ceramiki ANDBUD, Ul. Do Wisły 6 (przecznica ul. Ciepłowniczej), Kraków
 • KLIENT – każdy podmiot, w tym osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie
 • KONSUMENT – Klient dokonujących zakupu w celach niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
 • SKLEP – Sklep Internetowy działający pod adresem www.klinkier-sklep.pl
 • SPRZEDAJĄCY – Andrzej Ociepka Centrum Klinkieru i Ceramiki ANDBUD, Ul. Do Wisły 6 (przecznica ul. Ciepłowniczej), Kraków
 • STRONA INTERNETOWA – strony internetowe działające pod adresami www.klinkier-sklep.pl
 • TOWAR – przedmiot umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem strony internetowej www.klinkier-sklep.pl, przykładowo mogą to być zakupione przez Państwa cegły, płytki, chemia budowlana itp
 • UŻYTKOWNIK – każda osoba odwiedzająca Sklep, w tym w szczególności Klienci
 • Sklep pozyskuje informacje o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a) poprzez ich dobrowolnie wprowadzenie przez Użytkownika w formularzach znajdujących się na stronie Sklepu,
  b) poprzez gromadzenie plików „cookies” [patrz polityka plików cookies].
 • Sklep pozyskuje i przetwarza Państwa dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz do wypełnienia obowiązków publicznoprawnych:
  – Państwa imię i nazwisko lub firmę, jeśli są Państwo przedsiębiorcą,
  – Państwa adres zamieszkania lub siedziby Państwa przedsiębiorstwa,
  – adres dostawy, na który mają zostać dostarczone zakupione przez Państwa Towary
  – Państwa numer identyfikacji podatkowej NIP, jeśli są Państwo przedsiębiorcą,
  – Państwa adres e-mail,
  – numer telefonu do kontaktu z Państwem
 • Sklep pozyskuje i przetwarza informacje, dobrowolnie podane przez Użytkownika.
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu :
 • świadczenia usług oferowanych w Sklepie
 • realizacji zamówień Klienta
 • Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, niezbędnym do wykonania zawartych umów lub niezbędnych w celu prowadzenia działalności przez Sklep, w tym w szczególności:
 • dostawcom towaru
 • firmom spedycyjnym, kurierskim i przewozowym np. JAS, Fedex, UPS, DPD, DHL oraz innym współpracującym z nami firmom transportowym wybranym przez Klienta).
 • dostawcy płatności (np. PayU)
 • dostawcy oprogramowania do prowadzenia działalności (np. oprogramowanie księgowe)
 • hostingodawcom
 • podmiotom ułatwiającym optymalizację Sklepu
 • dostawcom oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
 • organom i urzędom państwowym, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa
 • Dane osobowe pozostawione przez Państwa w Sklepie nie zostaną sprzedane. Nie zostaną też udostępnione osobom trzecim, poza sytuacjami opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności.
 • Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym celów przetwarzania, podstaw prawnych przetwarzania, okresu przechowywania danych oraz inne wymagane prawem, informacje znajdą Państwo w zakładce RODO.
 • W Sklepie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 • W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce KONTAKT
 • Zastrzegamy sobie prawo do zmian polityki prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój naszego Sklepu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.